SAARLOOSWOLFHOND PEVISA 1.1.2023-31.12.2027

Pentueen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla virallinen lonkkakuvaus-, kyynärkuvaus- ja LTV-lausunto sekä voimassa oleva silmätarkastuslausunto.

Lonkkakuvaustuloksen D saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa.

Rekisteröinnin raja-arvona on kyynärniveldysplasian aste 2. Kyynärkuvaustuloksen 2 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.

Koiran tulee silmätarkastushetkellä olla vähintään 12 kk ikäinen. Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 24 kk vanhempi.

Vanhempien on oltava astutushetkellä vähintään 18 kk ikäisiä.

Ulkomaisia koiria koskeva toistaiseksi voimassa oleva poikkeus: Ei vaadita LTV-lausuntoa.

© 2024

Theme by Anders Norén