ČESKOSLOVENSKÝ VLČIAK PEVISA 1.1.2022-31.12.2026

Astutushetkellä tulee koirilla olla virallinen lonkkakuvauslausunto, kyynärkuvauslausunto, sekä LTV-lausunto.

Lonkkakuvaustuloksen D saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa.

Kyynärniveldysplasian raja-arvo on 2 ja kyynärkuvaustuloksen 2 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen kanssa.

Koiran tulee astutushetkellä olla 18 kk.

Rotukohtainen erityisehto: ulkomaalaisilta koirilta ei vaadita PEVISA-tutkimuksia (2 pentuetta), mikäli
toisella osapuolella on viralliset tulokset HD A tai B ja ED 0/0.

© 2024

Theme by Anders Norén